วิสัยทัศน์:โรงพยาบาลชุมชนแม่ข่ายที่มีศักยภาพเทียบเท่า S Plus ที่รองรับ 4 สาขาหลัก อย่างมีคุณภาพภายในปี 70

..........................................

"ข้อมูลทั่วไป"

ข้อมูลทั่วไปของเครือข่าย
อำเภอท่าตะโกเป็นเมืองเก่าโบราณสมัยทวาราวดีจากการสำรวจหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี พบว่าเมืองดอนคา เมืองหัวถนน อำเภอท่าตะโก เป็นชุมชนโบราณสมัยทวาราวดี พบร่องรอยลักษณะของเมืองที่มีคูน้ำคันดิน ทั้งแบบชั้นเดียว และคล้ายคลึงหรือมีลักษณะร่วมสมัยกับเมืองสมัยทวาราวดีอื่นๆ
นอกจากนี้ตามหลักฐานทางโบราณคดี ยังขุดพบเครื่องมือเครื่องใช้ ที่เป็นโลหะและหล่อสำริด พบแว ดินเผา (เครื่องปั่นด้าย) และเครื่องประดับที่ทำจากเปลือกหอย และหินมีค่า เช่นลูกปัดแก้ว ที่บ้านทำนบ และบ้านเขาล้อ
ปัจจุบันอำเภอท่าตะโกเป็นอำเภอหนึ่งใน 15 อำเภอ ของจังหวัดนครสวรรค์ มีตราสัญลักษณ์ อำเภอท่าตะโก เป็นรูปทรงข้าวบิณฑ์ มีลักษณะคล้ายหยดน้ำ หรือ ดอกบัวตูม มีคำขวัญของอำเภอท่าตะโกดังนี้

หลวงพ่อศิลางามเลิศ ถิ่นกำเนิดนครจำปา
งามสง่าเขาโคกเผ่น วัฒนธรรมเด่นไทยทรงดำ
 
ขนาดและที่ตั้ง

อำเภอท่าตะโก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดนครสวรรค์ ห่างจากจังหวัดนครสวรรค์ ระยะทางโดยทางรถยนต์ ประมาณ 48 กิโลเมตร พื้นที่ประมาณ 724.63 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 452,894 ไร่
มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อ อำเภอหนองบัว และอำเภอชุมแสง
ทิศใต้ ติดต่อ อำเภอตากฟ้า และอำเภอพยุหะคีรี
ทิศตะวันออก ติดต่อ อำเภอไพศาลี
ทิศตะวันตก ติดต่อ อำเภอเมืองนครสวรรค์และอำเภอพยุหะคีรี

ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบเอียง จากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตกสู่บึงบอระเพ็ด มีภูเขาเนินเตี้ยสลับเล็กน้อย สภาพพื้นที่โดยส่วนใหญ่เป็นที่ราบค่อนข้างสูง และลาดเอียงลงสูงบึงบอระเพ็ด ซึ่งเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ และสำคัญของจังหวัดนครสวรรค์ มีลำคลองและห้วยที่สำคัญ ได้แก่ ลำคลองท่าตะโก ซึ่งไหลผ่านมาจากเขตอำเภอไพศาลี ผ่านตอนกลางของอำเภอ คือตำบลท่าตะโก ตำบลทำนบ และตำบลวังมหากร
ลำห้วยธารทหาร ไหลมาจากเขตอำเภอหนองบัวไหลผ่านมาทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอท่าตะโกผ่านตำบลสายลำโพงและตำบลวังใหญ่นอกจากนี้ยังมีลำห้วยอื่นๆ อีก เช่น ลำห้วยคลองบอน เป็นต้น

ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศ เป็นแบบมรสุมเขตร้อน แบ่งออกเป็น 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน อากาศแห้งแล้ง และร้อนจัด ระหว่างเดือน มีนาคม – พฤษภาคม ฤดูฝนมีฝนตกหนัก พอสมควร ระหว่างเดือน มิถุนายน – กันยายน ปริมาณน้ำฝนตกมากที่สุดในราวเดือน สิงหาคม ส่วนใหญ่จะไม่ตกต้องตามฤดูกาล ฤดูหนาวส่วนใหญ่จะหนาวในช่วงตอนกลางคืนระหว่างเดือนตุลาคม – กุมภาพันธ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

Screenshot 2023 12 22 101217

  นายแพทย์อำนาจ น้อยขำ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะโก

--------------------------------

ที่อยู่

1 หมู่ 7 ตำบลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก

จังหวัดนครสวรรค์ 60160

ติดต่อผู้อำนวยการ ฯ
โทร : 056-249036 , 056-248558 ต่อ 511

 

Login Form

ผู้เข้าชม

มี 12 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์