วิสัยทัศน์:โรงพยาบาลชุมชนแม่ข่ายที่มีศักยภาพเทียบเท่า S Plus ที่รองรับ 4 สาขาหลัก อย่างมีคุณภาพภายในปี 70

ตามที่โรงพยาบาลท่าตะโกได้เสนอขออนุมัติแผนการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ทุกประเภท ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อขอความเห็นชอบในการขออนุมัติแผนฯ บัดนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ได้เห็นชอบและอนุมัติแผนดังกล่าวแล้ว ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

ดาวน์โหลดหนังสืออนุมัติแผนจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์

ดาวน์โหลด1. แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ประเภท วัสดุการแพทย์

ดาวน์โหลด 2. แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์

ดาวน์โหลด 3. แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ประเภท วัสดุทันตกรรม     

ดาวน์โหลด 4 แผนการจัดซื้อวัสดุทั่วไป/ ครุภัณฑ์/การจัดจ้าง 

ดาวน์โหลด 5.ผนการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการ

 

 

 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

Screenshot 2023 12 22 101217

  นายแพทย์อำนาจ น้อยขำ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะโก

--------------------------------

ที่อยู่

1 หมู่ 7 ตำบลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก

จังหวัดนครสวรรค์ 60160

ติดต่อผู้อำนวยการ ฯ
โทร : 056-249036 , 056-248558 ต่อ 511

 

Login Form

ผู้เข้าชม

มี 20 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์