วิสัยทัศน์:โรงพยาบาลชุมชนแม่ข่ายที่มีศักยภาพเทียบเท่า S Plus ที่รองรับ 4 สาขาหลัก อย่างมีคุณภาพภายในปี 70

เชิญชวน
ร่วมโครงการ "30บาทรักษาได้ทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว"
งดการให้และรับของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
#NoGiftPolicy
9 ธันวาคม รณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล "ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง"
#ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลท่าตะโก
2 ธันวาคม 2565 รวมพลจิตอาสา Big Cleaning Day รพ.ท่าตะโก ...ปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
#ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลท่าตะโก

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

 

Screenshot 2023 12 22 101217
นายแพทย์อำนาจ น้อยขำ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะโก

--------------------------------

ที่อยู่

1 หมู่ 7 ตำบลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก

จังหวัดนครสวรรค์ 60160

 

สื่อวีดิทัศน์แนะนำ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วันอังคาร, 26 มีนาคม 2567 10:04

   ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจ้งว่าเมื่อจัดทำงบการเงินเสร็จแล้วให้ประกาศเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะเพื่อให้ประชาชนและบุคคลทั่วไปรับทราบข้อมูลข่าวสารทางการเงินของโรงพยาบาลท่าตะโก   เอกสารดาวน์โหลดงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2566

วันพุธ, 31 มกราคม 2567 17:36

เตรียมความพร้อมโครงการ “30 บาท รักษาได้ทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว”
ข่าวดีสำหรับพี่น้องชาวท่าตะโก นโยบาย “30 บาทรักษาได้ทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว” ยกระดับบริการสุขภาพ“จาก 30 บาทรักษาทุกโรค สู่ 30 บาทรักษาทุกที่”

วันศุกร์, 08 ธันวาคม 2566 08:10

โรงพยาบาลท่าตะโกได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณเป็นหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค(MOPH ITA) ประจำปีงบประมาณ 2566 ระดับ A

qr code

 

Login Form

ตารางการให้บริการคลินิกต่างๆ

S 7061508

ปฏิทินกิจกรรม (Google)

Facebook

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

ประสัมพันธ์บัตรประชาชนC58AFCF8 A58A 4783 9EA2 8C42D3A3EEAA
policy2567


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วย โรงพยาบาลท่าตะโก   มีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังผลิตไม่เกิน ๑๐๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังผลิตไม่เกิน ๑๐๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เห็นควรนำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ ไปเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลท่าตะโก  hos_thatako@nswo.mail.go.th  และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง 

ดาวน์โหลด TOR    ดาวน์โหลด ร่างเอกสารประกวดและร่างประกาศ

ตามที่โรงพยาบาลท่าตะโกได้เสนอขออนุมัติแผนการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ทุกประเภท ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อขอความเห็นชอบในการขออนุมัติแผนฯ บัดนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ได้เห็นชอบและอนุมัติแผนดังกล่าวแล้ว ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

ดาวน์โหลดหนังสืออนุมัติแผนจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์

ดาวน์โหลด1. แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ประเภท วัสดุการแพทย์

ดาวน์โหลด 2. แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์

ดาวน์โหลด 3. แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ประเภท วัสดุทันตกรรม     

ดาวน์โหลด 4 แผนการจัดซื้อวัสดุทั่วไป/ ครุภัณฑ์/การจัดจ้าง 

ดาวน์โหลด 5.ผนการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการ

 

 

 

ตามที่โรงพยาบาลท่าตะโกได้เสนอขออนุมัติแผนการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ทุกประเภท ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อขอความเห็นชอบในการขออนุมัติแผนฯ บัดนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ได้เห็นชอบและอนุมัติแผนดังกล่าวแล้ว ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ดาวน์โหลด 4

Link ระบบงานอื่นๆ

ITA2566
ITA2566เว็บไซต์ระบบงานอื่นๆ

link 2


saraban2023Mail


logoWorkD

 

ผู้เข้าชม

มี 174 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

แกลอรี